Greentech

Greentech přistupuje k nejautentičtější povaze dřeva.
Nová a vědomá značka architektury, kde dialog všech 
prvků v projektu charakterizuje esence a organická 
struktura. Věrný architektonickému povolání 
nejčistších linií je Greentech prvním keramickým 
dřevem Floor Gres, které vzniklo po skvělém 
otevření návrháře tomuto inspiraci keramickým 
materiálem.