Storie

Vybledlá nástěnná freska, vlhké skvrny v omítce.
Velké listy, které tvoří kolekci „Storie“, jsou 
určeny k pokrytí vnitřních - a v některých případech 
i venkovních - povrchů, což jsou keramická pole, 
kde se šikovná a organizovaná směs pigmentů projevuje 
úžasnými efekty stínování barev s vizuální 
expresivitou inspirovanou pomalým a fascinující 
blednutí v průběhu času omítek a zděných dekorací v 
tradiční italské architektuře. V měkké tekutosti 
jejich barev tyto porcelánové kameniny znovu definují 
postavu elegantní moderny v keramické oblasti.