Prexious of Rex

Každá nová kolekce Rex je jedinečná cesta. Cesta
bez omezení hranic a času vede k výběru materiálu,
přísně vzácného, ​​drahého a přírodního, inspirativní
múzy každého výtvoru. A pak se zrodí design Rex,
technická odbornost, která zkoumá materiál, aby
se vyvíjel ve stylu. Toto je geneze hry Prexious
of Rex, která nachází první prvek jedinečnosti
již ve svém názvu.