Classic di Rex

Výběr atmosfér ve stylu padesátých let se promítá
do kultivované moderny díky prolínání materiálů a
podráždění kontrastů. Personalizace nachází místo
mezi nejpůvabnějšími materiály, které příroda nabízí.
Z výzkumu stylistické laboratoře Rex se zrodil výběr
5 mramorových esencí a 3 dřevěných nuancí, které
bojují o nadvládu v jediném prostředí.