ADD-ON

add-On je syntézou designu a technologie. Modulární koncepce umožňuje maximální flexibilitu přizpůsobení, vyjádřenou v určitém tvaru, čtvercovém nebo obdélníkovém nebo ve volném tvaru. Mnoho z nich proto nabízí možnosti jeho složení, které ponechávají prostor pro heterogenní kreativní řešení, která splňují požadavky na vytápění i projekt zařizování.